Thomas Nievergelt

ATTORNEY-AT-LAW / NOTARY PUBLIC
Thomas Nievergelt ATTORNEY-AT-LAW / NOTARY PUBLIC Thomas

Andrea-Franco Stoehr

ATTORNEY-AT-LAW
Andrea-Franco Stoehr ATTORNEY-AT-LAW Andrea-Franco
Claudia Nievergelt-Giston ATTORNEY-AT-LAW Claudia

Donato Cortesi

SENIOR COUNSEL
Donato Cortesi SENIOR COUNSEL Donato Cortesi has over 40

Michele Micheli

ATTORNEY-AT-LAW
Michele Micheli ATTORNEY-AT-LAW Michele Micheli

Lukas Pinggera

ATTORNEY-AT-LAW
Lukas Pinggera ATTORNEY-AT-LAW Lukas Pinggera studied

Ursin Gilli

ATTORNEY-AT-LAW
Ursin Gilli ATTORNEY-AT-LAW Ursin Gilli studied law at

Michelle Derron

JUNIOR ASSOCIATE
Michelle Derron JUNIOR ASSOCIATE Michelle Derron

Luzius Bill

JUNIOR ASSOCIATE
Luzius Bill JUNIOR ASSOCIATE Luzius Bill studied law

Kristin Keller

JUNIOR ASSOCIATE
Kristin Keller JUNIOR ASSOCIATE Kristin Keller

Dora Casanova

ASSISTANT
Dora Casanova ASSISTANT

Melissa Dorsa

ASSISTANT
Melissa Dorsa ASSISTANT
Ramona Futterlieb ASSISTANT

Ramona Mevio

ASSISTANT
Ramona Mevio ASSISTANT

Elena Natale

ASSISTANT
Elena Natale ASSISTANT
Patrizia Pelazzi-Borelli ASSISTANT

Silvia Robbi

ASSISTANT
Silvia Robbi ASSISTANT